akivaizda

akìvaizda sf. (1), akývaizda (1) Gs 1. ppr. loc. sing. buvimas akyse, prieš akis, aikštėje: Nestovėk pačioj akìvaizdoj J.Jabl. Jie tai padarė mano akìvaizdoje Š. Buvo padėtas akývaizdo[je], o tu nematei! Grg. Visų tautų akývaizdoje Jn. ^ Brangi žuvis nenardo visų akìvaizdoje J.Jabl. 2. reginys: Iš ten visai kitoniškos akivaizdos priešais tiesės Žem. 3. juok. veidas: Kad aš tau tempsiu į akývaizdą, ir apsilaižysi! Dr.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • akivaizda — aki̇̀vaizda dkt. Agrèsijos aki̇̀vaizdoje tautà susivi̇enijo …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • paskutinis — 2 paskutìnis, ė adj. (2) K, pãskutinis (1) DP185 1. SD279,182, R po kurio daugiau tokių pat daiktų ar reiškinių nebėra; kokių daiktų ar reiškinių eilės gale esantis, galinis, galutinis: Jis važiavo paskutiniame vagone rš. Čia paskutìnis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • valanda — 1 valandà sf. (3b) KBII88, KII368, K, LsB589, Š, Rtr, DŽ, FrnW, NdŽ, KŽ, DūnŽ, LzŽ, vãlanda (1) KlbXXX (1)90(Trgn), LKKII169(Lkm) 1. SD137, SD62, MŽ, N, Sut, M, LL40, MitII308, DŽ, NdŽ, Krtn, Gd, Mrp(nj.), Rk, Ds dvidešimt ketvirtoji paros… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • akiveizda — akìveizda sf. (1) Kp žr. akivaizda 1: Mano akìveizdoj sumušė žmogų Ndz. Ji gi visiškai akìveizdoj stovi Pnm …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • akyvaizdas — sm. (1) 1. P žr. akivaizda 1: Atimk obuolius iš akyvaizdo, t. y. iš akių J. Ko atsistojai į akyvaizdą J. 2. juok. akis: Kirsiu aš tau į akyvaizdus Šts …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • akyveizdė — sf. (1) žr. akivaizda 1: Akyveizdėje tikrųjų pavojų aš niekados neatsitraukiau atbulas prš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • akėstė — akė̃stė sf. (2) akivaizda: Mūsų akė̃stėj žmogus i[r] pasinėrė Dglš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • būkla — sf. (1) plg. būklė. 1. SD197 buvimas, akivaizda. 2. gyvenimas, buitis: Prasta jų būkla Lnkv. Kiti gražiai nupasakoja senovės būklą Grž. 3. gyvenamoji vieta, būstinė: Jis gaus žmoną ir būklą Mrs. Ji mane nuves ant tavo švento kalno ing tavo būklas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • draugesybė — (neol.) sf. buvimas drauge, akivaizda: Prie nesiliaunančios draugesybės Kristaus klysti negali brš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištęsti — ištę̃sti, ia (ìštęsia), ìštęsė NdŽ, KŽ 1. tr. N, K, DŽ1 padaryti ilgesnį, platesnį, didesnį, ištempti: Moliniai muštuviai panašūs į puodynę ištęstu liemeniu ir susiaurintu kaklu rš. Plakdamas dalgį, jis labai ašmenis ištę̃sia Alk. | prk.:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.